دی ان اس های ارجان سرور

اطلاعیه بسیار مهم :

برای بارگزاری سایت خود بر روی سرور ما به مراحل زیر دقت فرمایید :

 وارد پنل دامنه خود در ایرنیک و یا پنل پین المللی شده و اطمینان حاصل فرمایند که دی ان اس های خود را بر روی دی ان اس و آیپی ارجان سرور یعنی :

ns1.arjanserver.ir 

ns2.arjanserver.ir 

IP : 79.143.85.132

قرار دهید.