اخبار

Nov 23rd دی ان اس های ارجان سرور

اطلاعیه بسیار مهم : برای بارگزاری سایت خود بر روی سرور ما به مراحل زیر دقت فرمایید :  وارد پنل دامنه خود در ایرنیک و یا پنل پین المللی شده و اطمینان حاصل فرمایند که دی ان اس های خود را بر روی دی ... بیشتر »